Change country & language| Ország és nyelv váltása
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
Ország módosítása
 • Európa
 • Törökország
 • Csehország
 • Olaszország
 • Franciaország
 • Szlovákia
 • Magyarország
 • Ukrajna
 • Észak-Ciprus
Nyelv

Termék áttekintés
Placement Test A computer adaptív, változó hosszúságú teszt célja, hogy a megfelelő kezdő pontra sorolja be a tanulót a DynEd tanfolyamaiban. A tesztelés könnyebb kérdésekkel kezdődik, majd egyre nehezebb lesz egészen addig, amíg a tanuló legmagasabb tudásszintjét el nem érte és a tudásszintet ki nem értékelte.
New Dynamic English Ez a tanfolyam a praktikus és azonnal használható nyelvtudást helyezi középpontba. Nagy hangsúlyt kap a beszéd hallgatás, amely a nyelvtanulás kulcskészsége. A videók és a beszédfelismerő technika alkalmazásával kifinomult beszédértési és aktív beszéd gyakorlatokat kínál.
The Lost Secret Ez a videó alapú tanfolyam a BBC English által forgatott és forgalmazott film felhasználásával készült. Az újrakezdők számára nyújt elsőrangúan motiváló beszédértési és beszéd gyakorlatokat, melyek a díjnyertes színészek által eljátszott, elragadóan titokzatos történetre alapulnak.
Dynamic Business English A szóbeli kifejezéshez szükséges angol beszédkészséget fejleszti. A szóbeli prezentációhoz, interjúkhoz, tárgyalásokhoz, pontos információcseréhez szükséges készségek állnak a középpontban. A tartalmi súlypont az általánosan érvényes üzleti és hivatásbeli témákra esik.
Functioning in Business Videó alapú üzleti tanfolyam, ami az általános üzleti és multikulturális helyzetek kezeléséhez nyújt a tanulónak segítséget. A tartalmi súlypont az általános üzleti szókincsre és olyan fontos nyelvi funkciókra esik, mint például a kérés megfogalmazása, kérés visszautasítása, javaslattétel vagy megerősítés.
English by the Numbers Ez a tanfolyam olyan szóbeli prezentációk tartására készíti fel a tanulókat, amelyek számokat és grafikonokat tartalmaznak. A tanulók bővítik szókincsüket, megtanulnak kérdéseket feltenni és válaszokat adni mennyiségi és logikai összefüggésekről.
Hospitality English Kiegészítő tanfolyam a hotel és idegenforgalom területére. A foglalkozás gyakorlásához kapcsolódó szókincs, valamint beszédértési és beszédkészségek fejlesztése a célja. Témakörei közé tartozik a kérés, visszautasítás, javaslattétel, megerősítés, és kérdések feltétele.
Clear Speech Works Kiegészítő tanfolyam, melynek alapját a bostoni Northeastern University beszédhibákkal foglalkozó professzorai által kidolgozott és kipróbált technikák és javaslatok alkotják. Legfontosabb célja a kiejtés javítása.
Advanced Listening Beszédértési tanfolyam haladók számára. 9 leckéből áll, melyek a Stanford University professzorainak előadásaira alapulnak. Azok számára hasznos, akik magas szintű beszédértési és jegyzetelési készségeket szeretnének elérni, hogy ezáltal sikeresek legyenek akadémiai vagy professzionális környezetben.
Test Mountain Kiegészítő tanfolyam, mely előkészít a TOEFL, TOEIC és egyéb standardizált tesztek elvégzésére. Olyan tanulók számára való, akik erős alapokkal rendelkeznek az angol nyelvben. Segíti a szókincs bővítését, fejleszti a nyelvtani, olvasási és beszédértési készséget szórakoztató gyakorlatok által.Placement Test A computer adaptív, változó hosszúságú teszt célja, hogy a megfelelő kezdő pontra sorolja be a tanulót a DynEd tanfolyamaiban. A tesztelés könnyebb kérdésekkel kezdődik, majd egyre nehezebb lesz egészen addig, amíg a tanuló legmagasabb tudásszintjét el nem érte és a tudásszintet ki nem értékelte.
Let's Go A "Let's Go" a 4-10 éves fiatal tanulók számára készült barátságos és hatékony tanfolyam. A főszereplője két cica, Sam és Ginger. Rengeteg dalt, játékot, interaktív gyakorlatot tartalmaz. Fókuszpontjában az angol nyelv alapvető struktúrájának az elsajátítása áll, mind a négy nyelvi készség területén.
First English Ez a tanfolyam 10-17 év közötti kezdő, iskolában tanuló diákok számára készült. A párbeszédek, beszédértési, nyelvtani és szótanulási gyakorlatok az iskolai és otthoni élethez kapcsolódnak, előtérbe helyezik a hosszú távú tanulást a rövid távú memorizálással szemben.
English for Success Ez a tanfolyam olyan, 10-17 év közötti, általános iskolai tanulók számára készült, akik az iskolában használják az angol nyelvet többek között matematika, természettudományok, földrajz, történelem tanulásánál. A tanfolyam az osztálytermi prezentációkhoz, kérdésekhez és magyarázatokhoz, házi feladatokhoz, tesztekhez szükséges nyelvi készségeket fejleszti.
The Lost Secret Ez a videó alapú tanfolyam a BBC English által forgatott és forgalmazott film felhasználásával készült. Az újrakezdők számára nyújt elsőrangúan motiváló beszédértési és beszéd gyakorlatokat, melyek a díjnyertes színészek által eljátszott, elragadóan titokzatos történetre alapulnak.
Dynamic Classics A tanfolyam az angol irodalom 4 klasszikusára épül kedves illusztrációkkal. Ez egy kiegészítő kurzus azok számára, akik korán elkezdik az angol nyelvű szövegek olvasását. Lehetőséget nyújt a fiatal tanulóknak arra, hogy nyelvi tanulmányaikat klasszikus irodalommal gazdagítsák.
New Dynamic English Ez a tanfolyam a praktikus és azonnal használható nyelvtudást helyezi középpontba. Nagy hangsúlyt kap a beszéd hallgatás, amely a nyelvtanulás kulcskészsége. A videók és a beszédfelismerő technika alkalmazásával kifinomult beszédértési és aktív beszéd gyakorlatokat kínál.
English by the Numbers Ez a tanfolyam olyan szóbeli prezentációk tartására készíti fel a tanulókat, amelyek számokat és grafikonokat tartalmaznak. A tanulók bővítik szókincsüket, megtanulnak kérdéseket feltenni és válaszokat adni mennyiségi és logikai összefüggésekről.
Clear Speech Works Kiegészítő tanfolyam, melynek alapját a bostoni Northeastern University beszédhibákkal foglalkozó professzorai által kidolgozott és kipróbált technikák és javaslatok alkotják. Legfontosabb célja a kiejtés javítása.
Advanced Listening Beszédértési tanfolyam haladók számára. 9 leckéből áll, melyek a Stanford University professzorainak előadásaira alapulnak. Azok számára hasznos, akik magas szintű beszédértési és jegyzetelési készségeket szeretnének elérni, hogy ezáltal sikeresek legyenek akadémiai vagy professzionális környezetben.
Test Mountain Kiegészítő tanfolyam, mely előkészít a TOEFL, TOEIC és egyéb standardizált tesztek elvégzésére. Olyan tanulók számára való, akik erős alapokkal rendelkeznek az angol nyelvben. Segíti a szókincs bővítését, fejleszti a nyelvtani, olvasási és beszédértési készséget szórakoztató gyakorlatok által.Aviation English Placement Test Ez a teszt a pilótákat, repülésirányítókat és pilótanövendékeket sorolja be a DynEd Aviation English tanfolyamának megfelelő szintjére. A beszédértési, szókincs- és nyelvstruktúra elemek mellett beszédfelismerő szoftverre alapuló beszédfeladatokat is alkalmaz. A teszt eredményei az ICAO besorolás 1-5 szintjeinek felelnek meg.
Aviation English for Pilots Ez a tanfolyam pilótáknak készült. Segít olyan stabil beszédkészség kialakításában, amely akkor sem hagyja cserben a pilótát, amikor a helyzet stresszes és kiszámíthatatlan. A feladatok normális és rendkívüli repülési szituációkat dolgoznak fel, az elérhető nyelvi készség az ICAO 4-es illetve ennél magasabb szintjei.
Aviation English for Controllers Ez a tanfolyam a repülésirányítók számára készült. Segíti őket az ICAO 4-es szintű angol beszédkészség elérésében. A tanfolyam a kulcsfontosságú nyelvi elemeket, szókincset, kifejezéseket tanítja meg. A repülésirányító és a pilóta kommunikációja létfontosságú a légiközlekedés biztonsága szempontjából.
New Dynamic English Ez a tanfolyam a praktikus és azonnal használható nyelvtudást helyezi középpontba. Nagy hangsúlyt kap a beszéd hallgatás, amely a nyelvtanulás kulcskészsége. A videók és a beszédfelismerő technika alkalmazásával kifinomult beszédértési és aktív beszéd gyakorlatokat kínál.
The Lost Secret Ez a videó alapú tanfolyam a BBC English által forgatott és forgalmazott film felhasználásával készült. Az újrakezdők számára nyújt elsőrangúan motiváló beszédértési és beszéd gyakorlatokat, melyek a díjnyertes színészek által eljátszott, elragadóan titokzatos történetre alapulnak.
Dynamic Business English A szóbeli kifejezéshez szükséges angol beszédkészséget fejleszti. A szóbeli prezentációhoz, interjúkhoz, tárgyalásokhoz, pontos információcseréhez szükséges készségek állnak a középpontban. A tartalmi súlypont az általánosan érvényes üzleti és hivatásbeli témákra esik.
Functioning in Business Videó alapú üzleti tanfolyam, ami az általános üzleti és multikulturális helyzetek kezeléséhez nyújt a tanulónak segítséget. A tartalmi súlypont az általános üzleti szókincsre és olyan fontos nyelvi funkciókra esik, mint például a kérés megfogalmazása, kérés visszautasítása, javaslattétel vagy megerősítés.
English by the Numbers Ez a tanfolyam olyan szóbeli prezentációk tartására készíti fel a tanulókat, amelyek számokat és grafikonokat tartalmaznak. A tanulók bővítik szókincsüket, megtanulnak kérdéseket feltenni és válaszokat adni mennyiségi és logikai összefüggésekről.
Hospitality English Kiegészítő tanfolyam a hotel és idegenforgalom területére. A foglalkozás gyakorlásához kapcsolódó szókincs, valamint beszédértési és beszédkészségek fejlesztése a célja. Témakörei közé tartozik a kérés, visszautasítás, javaslattétel, megerősítés, és kérdések feltétele.
Clear Speech Works Kiegészítő tanfolyam, melynek alapját a bostoni Northeastern University beszédhibákkal foglalkozó professzorai által kidolgozott és kipróbált technikák és javaslatok alkotják. Legfontosabb célja a kiejtés javítása.
Advanced Listening Beszédértési tanfolyam haladók számára. 9 leckéből áll, melyek a Stanford University professzorainak előadásaira alapulnak. Azok számára hasznos, akik magas szintű beszédértési és jegyzetelési készségeket szeretnének elérni, hogy ezáltal sikeresek legyenek akadémiai vagy professzionális környezetben.
Test Mountain Kiegészítő tanfolyam, mely előkészít a TOEFL, TOEIC és egyéb standardizált tesztek elvégzésére. Olyan tanulók számára való, akik erős alapokkal rendelkeznek az angol nyelvben. Segíti a szókincs bővítését, fejleszti a nyelvtani, olvasási és beszédértési készséget szórakoztató gyakorlatok által.
Azok a diákok, akik először használják a DynEd-et, elsőként a Placement Test-tel találkoznak. Ez a Besoroló Teszt állapítja meg a beszédszintjüket. A computer adaptív, változó hosszúságú teszt a DynEd tanfolyamok megfelelő kezdőpontjára helyezi őket és biztosítja, hogy optimális szinten kezdjék meg a tanulást. A tesztekhez való hozzáférés a Rekord Menedzseren keresztül kerül szabályozásra.

A Rekord Menedzser (Records Manager) részletesen rögzíti a tanuló aktivitásait és tanulási múltját. Ebben benne foglaltatnak a teszteredmények, a tanulási idő hossza és gyakorisága,a tanulási útvonal, valamint a tanuló tanulási módszere. A tanulási módszer alatt a hangrögzítés használatát, a beszédgyakorlatok elvégzését, az ismétlést vizsgálja, mivel ezek különösen fontosak a nyelvtanulásban. Építő visszajelzést is ad mind a tanárok, mind a diákok számára, mégpedig a DynEd Intelligens Tutora segítségével. Ez a visszajelzés javítja a diák tanulási módszerét és növeli a tanulási aktivitások hatékonyságát. Ezen túlmenően a Rekord Menedzser használható hatékonysági tanulmány készítésére, a tanulási útvonal kontrollálására, valamint elszámolási célokra.

A DynEd díjnyertes Rekord Menedzsere (Records Manager)
 • nyomon követi, elemzi és ellenőrzi a diákok tanulási aktivitását,
 • lehetővé teszi a diáknak, hogy nyomon kövesse a saját tanulási rekordjait (rögzített adatait),
 • lehetővé teszi a tanárok számára, hogy teljes részletességgel nyomon kövessék a diákok tanulási aktivitását és így valódi coaching-ot nyújtsanak nekik az optimális eredmény eléréséhez,
 • tanfolyamonként és leckénként rögzíti mind az egyének mind az osztályok tanulási rekordjait. Ezekből tanulási jelentéseket készít, amelyek nyomtathatók, exportálhatók, e-mailen továbbíthatók és egy másik adatbázis rendszerbe is beilleszthetőek, szükség szerint,
 • az Intelligens Tutor segítségével értékeli és fejleszti a tanulói aktivitások minőségét.

A DynEd's bejegyzett különleges Finomhangoló (Shuffler) technológiája folyamatosan elemzi a tanuló előrehaladását és a tartalmat dinamikusan hozzáigazítja a tanuló teljesítményéhez. Minél jobban előrehalad a tanuló, annál jobban nő a válaszlehetőségek száma és az anyag mélysége. Azoknál a tanulóknál, akik nehézségekkel küzdenek, az anyagot többször ismételteti és kevesebb variációt kínál fel. Ezen a módon a szoftver alkalmazkodik a diákhoz és személyre szabja a bemutatókat és tanulási feladatokat.

A teljesítési százalék (Completion Percentage) azt mutatja meg, hogy milyen hatékonyan tanult és gyakorolt a diák minden egyes lecke során. A diákok felé nyújtott elvárás a minimum 80% elérése minden egyes leckére vonatkozóan. Ez biztosítja, hogy minden leckét többször is átvettek, a mondatokat visszamondták és rögzítették, ezáltal a megértés és gyakorlás szintjéről eljutottak a készségszintű használat szintjéig. Miután az előírt teljesítési százalék elérése megtörtént, automatikusan elérhetővé válnak a témákhoz kapcsolódó Modulzáró Tesztek (Mastery Tests). A Dyned Modulzáró Tesztjei (Mastery Tests) számítógéppel támogatott teljesítménymérő tesztek, amelyek célja, hogy kiértékeljék a diák előrehaladását és igazolják, hogy a készségfejlesztés megfelelően megtörtént.

A Tanulási Rekordok (Study Records) megmutatják az egyes leckékkel eltöltött időt, a tanulási alkalmak számát, a Teljesítési Százalékot, a Kvíz és Teszt eredményeket, a Finomhangoló szintjeit. A DynEd Intelligens Tutora (Intelligent Tutor) a Rekord Menedzser része. Nyomon követi és értékeli a tanulási aktivitásokat, mint pl. a hangrögzítés használatát és a beszédgyakorlatok elvégzését. Helyzetre szabott tanulási ajánlásokat fogalmaz meg mind a tanulók, mind a tanárok számára. Írásban ad visszajelzést a tanulási szokásokról és Tanulmányi Eredménnyel (Study Score) értékel minden diákot.

A DynEd legújabb szoftvere a Teacher Training tanfolyam. Ez a program a DynEd, az agy működési tulajdonságaira alapuló, számítógéppel támogatott nyelvtanfolyamainak elméleti és gyakorlat hátterével foglalkozik. A Teacher Training tanfolyam a tanárok részére készült, hogy jobban megértsék a DynEd elméleti hátterét és gyakorlati használatát, így hatékonyabban tudják alkalmazni a programot.
A DynEd az angol oktatási megoldások teljes skálájával rendelkezik. A DynEd Business & Vocational Englisch Solution valamint a DynEd Englisch Language Solutions for schools (általános és középiskolások, felsőoktatási intézmények) egymással összehangolt nyelvtanfolyamok rendszerét alkotják. Bármilyen szinten lévő nyelvtanulónak megfelelő segítséget nyújtanak a kommunikációs készségek fejlesztéséhez. Ezek a tanfolyamok képesek arra, hogy lekössék a tanulók figyelmét a sok sok tanulási órán keresztül, amire egy nyelv elsajátításához szükség van. Képessé tesznek bárkit az angol nyelv használatára akár iskoláról, otthonról vagy munkahelyről van szó.

További információkért kattintson ide.