Change country & language| Ország és nyelv váltása
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
Ország módosítása
 • Európa
 • Törökország
 • Csehország
 • Olaszország
 • Franciaország
 • Szlovákia
 • Magyarország
 • Ukrajna
 • Észak-Ciprus
Nyelv

Egyéni angol tanuló, általános angol

Korlátlan hozzáférés az alábbi tanfolyamokhoz a licenc érvényességi ideje alatt. Kéthetente 15 perces tanári támogató lecke telefonon keresztül.    

Placement Test A computer adaptív, változó hosszúságú teszt célja, hogy a megfelelő kezdő pontra sorolja be a tanulót a DynEd tanfolyamaiban. A tesztelés könnyebb kérdésekkel kezdődik, majd egyre nehezebb lesz egészen addig, amíg a tanuló legmagasabb tudásszintjét el nem érte és a tudásszintet ki nem értékelte.
New Dynamic English Ez a tanfolyam a praktikus és azonnal használható nyelvtudást helyezi középpontba. Nagy hangsúlyt kap a beszéd hallgatás, amely a nyelvtanulás kulcskészsége. A videók és a beszédfelismerő technika alkalmazásával kifinomult beszédértési és aktív beszéd gyakorlatokat kínál.
The Lost Secret Ez a videó alapú tanfolyam a BBC English által forgatott és forgalmazott film felhasználásával készült. Az újrakezdők számára nyújt elsőrangúan motiváló beszédértési és beszéd gyakorlatokat, melyek a díjnyertes színészek által eljátszott, elragadóan titokzatos történetre alapulnak.
Dynamic Business English A szóbeli kifejezéshez szükséges angol beszédkészséget fejleszti. A szóbeli prezentációhoz, interjúkhoz, tárgyalásokhoz, pontos információcseréhez szükséges készségek állnak a középpontban. A tartalmi súlypont az általánosan érvényes üzleti és hivatásbeli témákra esik.
Functioning in Business Videó alapú üzleti tanfolyam, ami az általános üzleti és multikulturális helyzetek kezeléséhez nyújt a tanulónak segítséget. A tartalmi súlypont az általános üzleti szókincsre és olyan fontos nyelvi funkciókra esik, mint például a kérés megfogalmazása, kérés visszautasítása, javaslattétel vagy megerősítés.
English by the Numbers Ez a tanfolyam olyan szóbeli prezentációk tartására készíti fel a tanulókat, amelyek számokat és grafikonokat tartalmaznak. A tanulók bővítik szókincsüket, megtanulnak kérdéseket feltenni és válaszokat adni mennyiségi és logikai összefüggésekről.
Hospitality English Kiegészítő tanfolyam a hotel és idegenforgalom területére. A foglalkozás gyakorlásához kapcsolódó szókincs, valamint beszédértési és beszédkészségek fejlesztése a célja. Témakörei közé tartozik a kérés, visszautasítás, javaslattétel, megerősítés, és kérdések feltétele.
Clear Speech Works Kiegészítő tanfolyam, melynek alapját a bostoni Northeastern University beszédhibákkal foglalkozó professzorai által kidolgozott és kipróbált technikák és javaslatok alkotják. Legfontosabb célja a kiejtés javítása.
Advanced Listening Beszédértési tanfolyam haladók számára. 9 leckéből áll, melyek a Stanford University professzorainak előadásaira alapulnak. Azok számára hasznos, akik magas szintű beszédértési és jegyzetelési készségeket szeretnének elérni, hogy ezáltal sikeresek legyenek akadémiai vagy professzionális környezetben.
Test Mountain Kiegészítő tanfolyam, mely előkészít a TOEFL, TOEIC és egyéb standardizált tesztek elvégzésére. Olyan tanulók számára való, akik erős alapokkal rendelkeznek az angol nyelvben. Segíti a szókincs bővítését, fejleszti a nyelvtani, olvasási és beszédértési készséget szórakoztató gyakorlatok által.
Tanári támogatás A DynEd "blended learning" oktatási módszerének szerves része a tanári támogatás, ami segít bővíteni és személyre szabni a nyelvi modelleket. A DynEd tanárok figyelemmel kísérik és támogatják a tanulókat, hogy minél hatékonyabban elsajátítsák a nyelvi készségeket.