Change country & language| Ország és nyelv váltása
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
Ország módosítása
 • Európa
 • Törökország
 • Csehország
 • Olaszország
 • Franciaország
 • Szlovákia
 • Magyarország
 • Ukrajna
 • Észak-Ciprus
Nyelv

Iskolai tanulók DynEd licenc-cel

Korlátlan hozzáférés az alábbi tanfolyamokhoz a licenc érvényességi ideje alatt. A tanári támogatást az iskola nyújtja. Győződjön meg arról, hogy a saját iskolájától beszerezte-e a tanfolyamokra érvényes DynEd licencet. Ha nincs licence, a rendszerünk visszautasítja a DynEd szoftverekhez való hozzáférést. Igen, rendelkezem DynEd Student licenc-cel.
Nem rendelkezem DynEd Student licenc-cel.
   


Placement Test A computer adaptív, változó hosszúságú teszt célja, hogy a megfelelő kezdő pontra sorolja be a tanulót a DynEd tanfolyamaiban. A tesztelés könnyebb kérdésekkel kezdődik, majd egyre nehezebb lesz egészen addig, amíg a tanuló legmagasabb tudásszintjét el nem érte és a tudásszintet ki nem értékelte.
Let's Go A "Let's Go" a 4-10 éves fiatal tanulók számára készült barátságos és hatékony tanfolyam. A főszereplője két cica, Sam és Ginger. Rengeteg dalt, játékot, interaktív gyakorlatot tartalmaz. Fókuszpontjában az angol nyelv alapvető struktúrájának az elsajátítása áll, mind a négy nyelvi készség területén.
First English Ez a tanfolyam 10-17 év közötti kezdő, iskolában tanuló diákok számára készült. A párbeszédek, beszédértési, nyelvtani és szótanulási gyakorlatok az iskolai és otthoni élethez kapcsolódnak, előtérbe helyezik a hosszú távú tanulást a rövid távú memorizálással szemben.
English for Success Ez a tanfolyam olyan, 10-17 év közötti, általános iskolai tanulók számára készült, akik az iskolában használják az angol nyelvet többek között matematika, természettudományok, földrajz, történelem tanulásánál. A tanfolyam az osztálytermi prezentációkhoz, kérdésekhez és magyarázatokhoz, házi feladatokhoz, tesztekhez szükséges nyelvi készségeket fejleszti.
The Lost Secret Ez a videó alapú tanfolyam a BBC English által forgatott és forgalmazott film felhasználásával készült. Az újrakezdők számára nyújt elsőrangúan motiváló beszédértési és beszéd gyakorlatokat, melyek a díjnyertes színészek által eljátszott, elragadóan titokzatos történetre alapulnak.
Dynamic Classics A tanfolyam az angol irodalom 4 klasszikusára épül kedves illusztrációkkal. Ez egy kiegészítő kurzus azok számára, akik korán elkezdik az angol nyelvű szövegek olvasását. Lehetőséget nyújt a fiatal tanulóknak arra, hogy nyelvi tanulmányaikat klasszikus irodalommal gazdagítsák.
New Dynamic English Ez a tanfolyam a praktikus és azonnal használható nyelvtudást helyezi középpontba. Nagy hangsúlyt kap a beszéd hallgatás, amely a nyelvtanulás kulcskészsége. A videók és a beszédfelismerő technika alkalmazásával kifinomult beszédértési és aktív beszéd gyakorlatokat kínál.
English by the Numbers Ez a tanfolyam olyan szóbeli prezentációk tartására készíti fel a tanulókat, amelyek számokat és grafikonokat tartalmaznak. A tanulók bővítik szókincsüket, megtanulnak kérdéseket feltenni és válaszokat adni mennyiségi és logikai összefüggésekről.
Clear Speech Works Kiegészítő tanfolyam, melynek alapját a bostoni Northeastern University beszédhibákkal foglalkozó professzorai által kidolgozott és kipróbált technikák és javaslatok alkotják. Legfontosabb célja a kiejtés javítása.
Advanced Listening Beszédértési tanfolyam haladók számára. 9 leckéből áll, melyek a Stanford University professzorainak előadásaira alapulnak. Azok számára hasznos, akik magas szintű beszédértési és jegyzetelési készségeket szeretnének elérni, hogy ezáltal sikeresek legyenek akadémiai vagy professzionális környezetben.
Test Mountain Kiegészítő tanfolyam, mely előkészít a TOEFL, TOEIC és egyéb standardizált tesztek elvégzésére. Olyan tanulók számára való, akik erős alapokkal rendelkeznek az angol nyelvben. Segíti a szókincs bővítését, fejleszti a nyelvtani, olvasási és beszédértési készséget szórakoztató gyakorlatok által.
Tanári támogatás A DynEd "blended learning" oktatási módszerének szerves része a tanári támogatás, ami segít bővíteni és személyre szabni a nyelvi modelleket. A DynEd tanárok figyelemmel kísérik és támogatják a tanulókat, hogy minél hatékonyabban elsajátítsák a nyelvi készségeket.